Graving - GJentreprenør

Skipsvedlikehold & Rekrutering
Skipsvedlikehold & Rekrutering
Title
Go to content
Graving

Vi utfører alt innen graving og grunnarbeid på mindre og større anlegg, for private, bedrifter og offentlig sektor. Utførelse av komplette grunnarbeider med veier, grøfter, vann, avløp og utomhus for eneboliger, boligfelt, barnehager, omsorgsboliger boligblokker, næringsbygg, veibygging, og infrastruktur.

Vi tar kundene på alvor, leverer til tiden, har fornuftige priser, og leverer kvalitet. Med mange faste gode kunder har vi nok av gode referanser dersom dette ønskes.

La de profesjonelle gjøre gravearbeidet
Graving er et mer omfattende arbeid enn mange tror. I tillegg innebærer det en høy risiko. Skal du for eksempel håndtere en større gravemaskin i nærheten av hus eller bil, kan du gjøre stor skade hvis du ikke har den nødvendige kompetansen og erfaringen. De fleste huseiere bruker derfor et entreprenørfirma eller en graveservice for å få jobben gjort.

Trenger du tillatelse?
Ved graving på privat grunn varierer praksisen mellom ulike kommuner. Noen kommuner krever alltid gravemelding, mens andre bare krever gravemelding hvis du skal grave i eiendom med spesiell kommunal interesse, for eksempel ved verneområder. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke kommunen om gravetillatelse.

Uansett er det viktig at du sjekker om det finnes en kommunal reguleringsplan for området, før du graver. Du må også hente inn de nødvendige tillatelser hvis du skal sette opp en bygning som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Hver kommune har en viss rett til å lage egner regler. Derfor er det lurt å forhøre seg med Plan- og bygningsetaten om hvilke regler som gjelder for din tomt. Du kan også be om en forhåndskonferanse.

Selv om du ikke trenger en spesifikk gravetillatelse, bør du likevel sjekke med kommunen om det er vann- og avløpsledninger i grunnen. Undersøk også om det er fredete kulturminner eller nedgravd oljetanker på eiendommen.


GJ Entreprenør AS
Besøksadresse:
GJ ENTREPRENØR AS
Nye Vakås Vei 8, 1395 Hvalstad

Postadresse:
GJ ENTREPRENØR AS
Postboks 10, 1379 Nesbru

Sentralbord: 66 77 91 41

Copyright © 2018 - Gj Entreprenør AS
Back to content