Energi/Brønnboring - GJentreprenør

Skipsvedlikehold & Rekrutering
Skipsvedlikehold & Rekrutering
Title
Go to content
Ennergi/Brønnboring

Ønsker du å redusere strømutgiftene, er vann-vann varmepumpe løsningen
2/3 av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommerhalvåret.  Vi borer energibrønn og installerer kollektorslanger.

Energibrønn hentet opp lagret varme i fjellet. Borehullet er  ca 14 cm i diameter og boredybden fra 80 til 200 m. Det blir benyttet foringsrør i løsmasse til man er nede i fjell, Kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med frostsikker væske. Kollektorvæsken sirkulerer rundt i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpe. Brønnene er vedlikeholdsfrie, slik at de kan brukes til å hente energi fra eiendommen i framtidige generasjoner.

Trenger du vannforsyning, borer vi etter grunnvann. Alt fra hyttebrønner, landbruk og større anlegg. Vannbrønn bores med foringsrør gjennom løsmasse og så langt ned i fjellet til vannførende slepper.

Er boring av energibrønn søknadspliktig?
Har du planer om å installere bergvarmepumpe i boligen din, må du også ha en energibrønn. Dybden på brønnen avhenger av energibehovet ditt, og basert på hvor du bor og hvor stort prosjektet ditt er, vil det i enkelte tilfeller være søknadspliktig å utføre boringen.

GJ Entreprenør AS
Besøksadresse:
GJ ENTREPRENØR AS
Nye Vakås Vei 8, 1395 Hvalstad

Postadresse:
GJ ENTREPRENØR AS
Postboks 10, 1379 Nesbru

Sentralbord: 66 77 91 41

Copyright © 2018 - Gj Entreprenør AS
Back to content